COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ SÓN LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES?

Les competències bàsiques són les competències que es consideren fonamentals perquè una persona pugui organitzar la seva vida personal i professional de manera autònoma.

A l'escola volem que els nostres alumnes siguin capaços d'utilitzar els coneixements i habilitats que van adquirint en situacions del seu dia a dia. I que juntament amb una actitud adequada els permeti comprendre i aprofitar cada una de les seves experiències.COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L'ÀREA

Els continguts d'aquesta àrea desenvolupen directament les competències comunicatives i en especial la competència artística i cultural.

El coneixement dels diferents codis artístics i l'ús de les tècniques i recursos que són propis de l'àrea ajuden a l'alumnat a iniciar-se en la percepció i comprensió del món que els envolta. També li permet ampliar les seves possibilitats d'expressió i comunicació amb els altres promovent la iniciativa personal, la imaginació i la creativitat.

L'apropament a les diverses manifestacions culturals i artístiques que propicia l'àrea educa en el respecte per altres formes d'expressió i pensament, ja que dota l'alumnat d'eines per valorar-les i per formular opinions fonamentades que contribueixen a configurar criteris personals vàlids en relació amb els productes culturals i ampliar així les possibilitats de lleure.CONTRIBUCIÓ DE L'ÀREA A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Aquesta àrea contribueix al desenvolupament d'aspectes que configuren la competència del coneixement i interacció amb el món.

Les cançons i dramatitzacions contribueixen a la competència comunicativa i l'ús de la tecnologia relacionada amb la música contribueix al tractament de la informació i la competència digital.

L'àrea també desenvolupa la competència social i ciutadana, ja que contribueix a la socialització dels infants en la mesura que comparteixen experiències i manifestacions culturals.

Participa també en el desenvolupament de la competència aprendre a aprendre i de l'autonomia i iniciativa personal, pel que fa a la reflexió sobre els processos en la manipulació d'objectes, l'experimentació amb tècniques i materials, la capacitat d'observació, la indagació i la planificació.

Finalment, participa en la competència matemàtica, ja que aborda conceptes i representacions geomètriques i es treballa el ritme i les escales musicals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada