OBJECTIUS A CICLE INICIAL


OBJECTIUS MÚSICA I DANSA CICLE INICIAL


EXPLORAR I PERCEBRE


 1. Escoltar, explorar i discriminar els sons presents en l'entorn natural, cultural i artístic: elements de l'entorn que produeixen so, sons que es poden produir amb el cos, sons enregistrats. Percebre el so i el silenci i les diferents qualitats del so. 
 2. Explorar els recursos creatius i expressius de la veu i dels instruments.
 3. Explorar de manera sensorial les possibilitats de moviment del cos. Adequar, quan escaigui, el moviment al so i a l'espai.
 4. Expressar de manera oral idees, emocions i experiències, que desvetllen les manifestacions culturals i artístiques: audicions, espectacles, festes.
 5. Despertar l'interès pel coneixement de cançons i danses tradicionals catalanes i per les cançons i danses tradicionals dels països d'on provenen companys i companyes de la classe.
 6. Interessar-se i tenir curiositat per participar i gaudir en les manifestacions artístiques que ofereix l'entorn: audicions, dansa, espectacles, festes tradicionals.
 7. Comprendre el significat de les cançons i danses i la seva relació amb experiències conegudes o imaginades.
 8. Mostrar interès en l'audició de peces instrumentals i vocals de diferents estils i cultures.
 9. Reconèixer instruments musicals i veus masculines, femenines i infantils en les audicions musicals.
 10. Reconèixer, interpretar i representar gràficament i corporalment els elements musicals.
 11. Percebre que a través de la participació i l'interès s'arriba a a satisfacció en l'experiència artística.

INTERPRETAR CREAR

 1. Interpretar cantarelles, cançons a una veu amb acompanyament o sense i danses tradicionals catalanes, d'altres cultures o d'autor, desenvolupant la tècnica vocal, instrumental i corporal.
 2. Realitzar danses, exercicis corporals i jocs motrius, acompanyats de seqüències sonores, cançons i obres musicals.
 3. Compondre individual i col·lectivament produccions musicals i coreografies.
 4. Usar progressivament materials sonors i instruments convencionals i no convencionals, desenvolupant l'adaptació corporal i musical a les característiques de cadascun d'ells.
 5. Incorporar i usar progressivament les grafies no convencionals (dibuixos, paraules, símbols) i les grafies musicals convencionals en la lectura, la interpretació i la creació de partitures senzilles.
 6. Incorporar i utilitzar progressivament la terminologia que s'empra en la pràctica i vivència de la dansa i la música.
 7. Valorar l'atenció i el respecte en les interpretacions i produccions artístiques.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada