OBJECTIUS A CICLE MITJÀ

OBJECTIUS MÚSICA I DANSA CICLE MITJÀ


EXPLORAR I PERCEBRE


 1. Identificació de diferents músiques, moviments corporals i tecnologies que utilitzen els artistes en l'expressió musical i corporal mitjançant l'escolta i l'observació de les produccions en l'entorn artístic cultural. Reconeixement de famílies instrumentals.
 2. Exploració i diàleg de com els artistes expressen, mitjançant la música i la dansa, idees i emocions molt properes a les nostres experiències.
 3. Reconeixement de cançons i danses populars i tradicionals de Catalunya. Interès per les diferents experiències culturals dels companys.
 4. Reconeixement d'estructures de simultaneïtat sonora en produccions musicals i artístiques.
 5. Apreciació de la incidència de la cultura musical i corporal en l'entorn i de la manera de ser i pensar propis i en la manera com ens relacionem amb i a través de les manifestacions musicals i escèniques. Valoració positiva de la diversitat de posicionaments, judicis i arguments que desvetllen les expressions musicals i corporals.
 6. Interès per la cerca d'informació sobre compositors, intèrprets, festivals de música i dansa.
 7. Reconeixement de petites formes musicals, de qualitats del so, d'instruments i formacions instrumentals i vocals en peces musicals.
 8. Reconeixement i representació d'elements musicals i plàstics a través del moviment corporal.
 9. Percepció que a través de la implicació i de la constància, s'arriba a la satisfacció en la comprensió, interpretació i creació artística.
 10. Reconeixement de la presencia de la música i la dansa en els mitjans de comunicació.


INTERPRETAR I CREAR


 1. Interpretació, improvisació i creació de cançons a una i més veus, danses i jocs motrius desenvolupant l'afinació, la dicció , la tècnica vocal, instrumental i corporal i la coordinació tan individual com col·lectiva. Pràctica de tècniques bàsiques de moviments acompanyats o no de seqüències sonores, cançons i obres musicals.
 2. Interpretació de cançons i danses tradicionals catalanes i cançons i danses d'altres països, en especial d'on provenen companys i companyes de classe.
 3. Composició individual i col·lectiva de cançons, músiques i coreografies utilitzant materials i instruments de percussió diversos, inclosos els recursos TIC i audiovisuals. Incorporació progressiva de la terminologia corresponent.
 4. Creació i producció de música i de danses que es relacionin amb les pròpies idees, emocions i experiències. Recerca i utilització de músiques que ens mostren com som: cançons, danses (populars, culturals i mediàtiques).
 5. Elaboració de produccions musicals, escenogràfiques i audiovisuals a partir de la percepció sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les idees i les emocions, tot preveient els recursos necessaris i avançant amb confiança i satisfacció en el procés de producció.
 6. Utilització progressiva de les tecnologies pròpies dels llenguatges artístics: grafia musical convencional en la lectura, interpretació i creació de partitures senzilles, terminologia pròpia de la dansa.
 7. Interès, valoració i respecte per les manifestacions artístiques pròpies i dels altres i per les obres artístiques de diferents característiques.
 8. Acceptació i adaptació de les pròpies possibilitats davant de la producció, creació i interpretació artística.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada